Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286108

OBCHODNÉ MENO: ATENA – NETWORK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37388/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1207/13, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 

IČO: 52 660 702

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

9. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

10. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

11. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

12. Výroba potravinárskych výrobkov

13. Výroba nápojov

14. Textilná výroba

15. Odevná výroba

16. Spracovanie kože

17. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

18. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

20. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

21. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

22. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

23. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

24. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

25. Keramická výroba

26. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

27. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

28. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

29. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

30. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

31. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

32. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

33. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

34. Výroba bižutérie a suvenírov

35. Výroba hračiek a hier

36. Výroba sviečok a tieniacej techniky

37. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

38. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

39. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

40. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

41. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

42. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

43. Kuriérske služby

44. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

45. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

46. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

47. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

48. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

49. Finančný lízing

50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

51. Vedenie účtovníctva

52. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

53. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

54. Dizajnérske činnosti

55. Prenájom hnuteľných vecí

56. Informačná činnosť

57. Čistiace a upratovacie služby

58. Administratívne služby

59. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

60. Poskytovanie sociálnych služieb

61. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

62. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

63. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

64. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

65. Sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Nina Natália Klimová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1207/13, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 , Dátum narodenia: 27.05.1964, Deň vzniku funkcie: 27.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Nina Natália Klimová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1207/13, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 , Dátum narodenia: 27.05.1964

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: GLOBEX CONSTRUKT s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1207/13, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 , IČO 50 045 059

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1