Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286111

OBCHODNÉ MENO: BIC Banská Bystrica, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2023/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 

IČO: 31 609 465

DEŇ ZÁPISU: 24.06.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sekretárske služby a prekladateľská činnosť

2. - jazyk anglický, nemecký

3. - prenájom nehnuteľností

4. - sprostredkovanie kurzov, školení a seminá- rov v oblasti podnikania, financovania, daní, účtovníctva, marketingu, patentov, komerčného práva, využitia informatiky v podnikaní, obchodu s technológiami a jazykov

5. - poskytovanie software

6. - automatizované spracovania dát

7. - poskytovanie informácií z databánk

8. - prenájom prístrojov

9. - poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení a programov na spracovanie dát, technológií strojárstva, elektrotechniky, informatiky, chémie, biotechnológie a ekológie

10. - vedenie účtovnej evidencie

11. - podnikateľské poradenstvo

12. - obchodná činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti

13. - reklamné činnosti

14. Počítačové služby

15. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. Administratívne služby

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Beličková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 03.03.1979, Deň vzniku funkcie: 14.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Banská Bystrica , Sídlo: Názov obce: Banská Bystrica, IČO 00 313 271

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Krajská rozvojová agentúra, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 54, Názov obce: Banská Bystrica, IČO 35 997 362

Výška vkladu: 1 262,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 262,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Šipikal, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovohoľská 11, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 29.01.1976

Výška vkladu: 18 210,650000 EUR, Rozsah splatenia: 18 210,650000 EUR

Obchodné meno/názov: Smart learning, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , IČO 45 417 598

Výška vkladu: 1 208,350000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 208,350000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  24 167,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  24 167,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.5.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 5598

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.7.1997 a 27.11.1997 a 23.3.1998 ako aj Dodatok č. 1 a 3.

4. . Zapisuje sa zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 3 a 4 schválená valnými zhromaždeniami.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1