Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286105

OBCHODNÉ MENO: AGRIFOP, a.s. Stakčín

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1205/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Troskách 1635/3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 31 713 238

DEŇ ZÁPISU: 01.09.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. - veľkoobchod a maloobchod s potravinárskymi výrobkami, pochutinami, pekárenskými, múčnymi a cukrárenskymi výrobkami, cukrovinkami, mliečnými a mäsovými výrobkami, ovo- cím a zeleninou, alkoholickými, nealkoholickými a sladovníckymi výrobkami, kozmetickými výrobkami a čistiacimi prostriedkami, textilom, priemyselným tovarom, papierenskými výrobkami, živými zvieratami, obilím, osivom a krmivom

3. - výroba a predaj výrobkov z papiera a plastov

4. - poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

5. - výroba a predaj jedlých olejov a bionafty

6. - výroba krmných zmesí

7. - sprostredkovateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. František Podhányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 5B, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 24.03.1969, Deň vzniku funkcie: 18.02.2021

Funkcia: 2. podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marián Haverlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 12, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 17.02.1978, Deň vzniku funkcie: 18.02.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Daniel Roško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárska 1832/93, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 14.10.1966, Deň vzniku funkcie: 12.10.2022

Funkcia: 1. podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Matúš Škutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 139/38, Názov obce: Belá nad Cirochou, PSČ: 067 81 , Dátum narodenia: 26.06.1982, Deň vzniku funkcie: 12.10.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Daniel Krátký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 1573/18, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 24.03.1971, Deň vzniku funkcie: 12.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť 2. podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Špunta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 24/24, Názov obce: Belá nad Cirochou, PSČ: 067 81 , Dátum narodenia: 25.10.1972, Deň vzniku funkcie: 22.12.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Marián Bacák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2663/13, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 16.01.1969, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Viktor Balaščík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ptičie 65, Názov obce: Chlmec, PSČ: 067 41 , Dátum narodenia: 24.02.1990, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 629 788,251745 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 629 788,251745 EUR

AKCIE

Počet: 229855 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,193919 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.8.1995 podľa zák. č. 513/1991 Zb. na základe rozhodnutia MSPNM SR č. 249 z 22.3.1995 o privatizácii podniku Štátny majetok, Stakčín, š.p. ktorý bol rozhodnutím MP SR č. 6804/1995-420 zo dňa 7.8. 1995 zrušený bez likvidácie s prechodom majetku, práv a záväzkov na Agrifop, a.s. Stakčín. Stary spis: Sa 645

2. Zmena stanov schválená MVZ spoločnosti dňa 19.12.1995. Stary spis: Sa 645

3. Zápisnica z VZ zo dňa 26.4.1996. Stary spis: Sa 645

4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 29.4.1997.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1