Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R286103

OBCHODNÉ MENO: Stifen s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45032/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 12793, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 55 035 108

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Faktoring a forfaiting

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Kuriérske služby

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. Služby požičovní

23. Výroba potravinárskych výrobkov

24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

25. Sťahovacie služby

26. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

27. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

28. Vedenie účtovníctva

29. Verejné obstarávanie

30. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

31. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

32. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

33. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

34. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

35. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

36. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Františka Papánka 1906/3, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 06.08.1982, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VERITO CONSULTING s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 12793, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 53 893 841

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1