Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R286094

OBCHODNÉ MENO: En Viento, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45030/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Učiteľská 1484/7, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 

IČO: 55 002 846

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Výroba nápojov

8. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

9. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. Výroba hračiek a hier

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Sťahovacie služby

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Poskytovanie sociálnych služieb

24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

25. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

26. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

27. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Richard Rosipka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Učiteľská 1484 /7, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 10.09.1978, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Rosipka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Učiteľská 1484 /7, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 10.09.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1