Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R285790

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MHRM, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 159351/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štyndlova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 54 097 860

DEŇ ZÁPISU: 30.09.2021

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 159351 / B
Deň zápisu: 30.09.2021,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 31.07.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť zanikla v dôsledku: rozdelenia.

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: MRM TN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štyndlova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 54 889 995

Obchodné meno/názov: MRM TT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štyndlova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 54 889 197

Obchodné meno/názov: MRM PN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štyndlova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 54 889 723

Obchodné meno/názov: MRM BA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štyndlova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 54 889 839

Obchodné meno/názov: MRM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štyndlova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 54 889 634

Obchodné meno/názov: MRM NR, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štyndlova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 54 889 359

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1