Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285720

OBCHODNÉ MENO: PowereX j. s. a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 52/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 51 883 678

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2018

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských poradcov

5. Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Reklamné a marketingové služby

10. Počítačové služby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Administratívne služby

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Vydavateľská činnosť

15. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

17. Prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Peter Simko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 9793/99, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 10.01.1980, Deň vzniku funkcie: 15.08.2018

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Michal Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 09.02.1984, Deň vzniku funkcie: 30.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:V mene Spoločnosti konajú spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Štrbáň, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 163/37, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 13.07.1986, Deň vzniku funkcie: 29.10.2020

Meno a priezvisko: Adrian Goncharov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3195/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 05.04.1995, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Martin Cimrák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonovo nábr. 38, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 08.05.1984, Deň vzniku funkcie: 05.08.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  31 250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  31 250,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1875000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  0,010000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné prevádzať iba v súlade so zákonom, stanovami a akcionárskou zmluvou.

Počet: 1250000 , Druh: Akcie s osobitnými právami série 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  0,010000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné prevádzať iba v súlade so zákonom, stanovami a akcionárskou zmluvou.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1