Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285691

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH, organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 107/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 31 337 392

DEŇ ZÁPISU: 08.12.1992

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie nákupu a predaja farmaceutických výrobkov a látok akéhokoľvek druhu v oblasti humánnej a veterinárnej medecíny, ako aj chemikálií akéhokoľvek druhu, koordinácia a supervízia obchodných zástupcov /agentúr, exkluzívnych zástupcov, nositeľovlicencie a pod./, ako aj propagačné činnosti spoločnosti MERCK & CO., INC., Rahway, New Jersey, USA, a jej pridružených spoločností,

2. - administratívne práce,

3. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a reklamy v rozsahu voľnej živnosti,

4. - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

6. - prieskum trhu a verejnej mienky,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Marcelo Pascual Morales, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29 augusta 7547/36c, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 26.10.1979, Deň vzniku funkcie: 12.03.2021

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka založená v zmysle § 21 Zák.513/91 Zb. firmou MERCK SHARP & DOHME IDEA AG so sídlom Schaffhauserstrasse 134, 8152 Glattburgg, Švajčiarsko. Stary spis: Po 298

2. Uznesenie správnej rady zakladateľa zo dňa 1.6.1995. Rezolúcia Riaditeľskej rady zakladateľa zo dňa 8.11.1996.

3. Rozhodnutie predstavenstva zakladateľa formou obežníka č. 1998/5.

4. Rozhodnutie riaditeľov č. 1/2000.

5. Právna forma zahraničnej osoby: akciová spoločnosť Register a číslo zápisu zahraničnej osoby: Handelsregister kantónu Zürich - Hlavný register č. CH-020.3.001.647-0 Predmet podnikania zahraničnej osoby: - kúpy a predaj farmaceutických špecialít a látok akéhokoľvek druhu v oblasti humánnej medicíny, ako aj chemikálií akéhokoľvek druhu, - koordinácia, kontrola a podpora dcérskych spoločností, blízkych spoločností, obchodných zástupcov /agentúry, samostatní zástupcovia a pod./ a nadobúdateľov licencie spoločnosti Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A., vo východnej a západnej Európe, na území štátov bývalého Sovietskeho zväzu, na blízkom a strednom Východe a v Afrike, - môže sa podieľať na podnikaní rovnakých alebo príbuzných odvetví, nadobúdať základné vlastníctvo, ako aj realizovať, podporovať a prispievať na klinické štúdie na objednávku, Hodnota upísaného základného imania zahraničnej osoby: SFr. 50.000,- Zahraničná osoba sa spravuje švajčiarskym právom Rozhodnutie zakladateľa o zmene štatutárneho orgánu zo dňa 28.6.2002. KONANIE MENOM SPOLOČNOSTI: Za organizačnú zložku koná riaditeľ. Riaditeľ organizačnej zložky zahraničnej osoby je oprávnený konať v mene organizačnej zložky vo všetkých veciach samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich zložku zahraničnej osoby je riaditeľ oprávnený podpisovať samostatne. Podpisovanie za organizačnú zložku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizačnej zložky zahraničnej osoby, k menu a funkcii pripojí riaditeľ svoj podpis.

6. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.2.2004.

7. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 21. 4. 2004.

8. Rozhodnutie o odvolaní vedúceho organizačnej zložky zo dňa 09.07.2008.

9. Uznesenie predstavenstva zo dňa 26.01.2009.

10. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 04.11.2009.

11. Zriaďovateľ zmenil sídlo - nové sídlo zriaďovateľa: Schaffhauserstresse 136, 8152 Glattburgg, Švajčiarsko

12. Rozhodnutie o odvolaní vedúceho organizačnej zložky zo dňa 05.02.2015.

13. Rozhodnutie zriaďovateľa z 26.11.2015.

14. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.05.2016.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tribschenstrasse 60, Názov obce: Luzern, PSČ: 6005 , Štát: Švajčiarska konfederácia 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: obchodný register kantónu Luzern Číslo zápisu: CHE-107.374.778

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Franz Escherich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hobacherstrasse 10a, Názov obce: Meggen, PSČ: 6045 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 15.08.1971, Deň vzniku funkcie: 16.09.2013

Meno a priezvisko: Carlos Fernandez Perez, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suurstoffi 17b, Názov obce: Rotkreuz, PSČ: 6343 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 15.08.1971, Deň vzniku funkcie: 16.09.2013

Meno a priezvisko: Daniel Mousson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Säntisstrasse 43, Názov obce: Esslingen, PSČ: 8133 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 26.03.1972, Deň vzniku funkcie: 15.02.2018

HODNOTA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000, -SFr

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1