Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285774

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: VALVITALIA SPA organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1953/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 6477/202, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 46 040 218

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2011

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba protipožiarnych zariadení a protipožiarnych materiálov,

2. výroba vodných a plynových zariadení,

3. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení,

4. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr,

5. prípravné práce k realizácii stavby,

6. uskutočňovanie stavby,

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

9. finančný leasing,

10. faktoring a forfaiting,

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

12. prenájom hnuteľných vecí,

13. vedenie účtovníctva,

14. prieskum trhu a verejnej mienky,

15. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,

16. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek,

17. projektovanie, inštalovanie, oprava elektrickej požiarnej signalizácie,

18. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,

19. oprava a kontrola požiarnych vodovodov,

20. oprava a kontrola požiarnych hydrantov,

21. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia,

22. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Angelo Coviello, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Dalmazia Imarotta 19, Názov obce: Mondolfo, Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 08.11.1968, Deň vzniku funkcie: 19.04.2016

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je oprávnený konať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 27.01.2011 v zmysle ust. § 21 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: VALVITALIA S.P.A.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Del Lauro 7, Názov obce: Miláno (MI), PSČ: 20121 , Štát: Talianska republika 

PRÁVNA FORMA: S.R.L.

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Register Talianskej obchodnej a priemyselnej komory Číslo zápisu: 0596240963

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Salvatore Ruggeri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via del Castello 4, Názov obce: Torrazza Coste (PV), PSČ: 27050 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 15.06.1949, Deň vzniku funkcie: 23.01.2014

Meno a priezvisko: Ugo Vinti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Lutezia 11, Názov obce: Rím (RM), PSČ: 00198 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 15.05.1963, Deň vzniku funkcie: 04.11.2020

Meno a priezvisko: Massimiliano Ruggeri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Del Castello 6, Názov obce: Torrazza Coste (PV), PSČ: 27050 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 14.01.1974, Deň vzniku funkcie: 23.01.2014

Meno a priezvisko: Luca Ruggeri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Ponte Vetero 21, Názov obce: Miláno (MI), PSČ: 20121 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 17.07.1981, Deň vzniku funkcie: 23.01.2014

Meno a priezvisko: Francesco Gianni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lungotevere Dei Mellini 17, Názov obce: Rím (RM), PSČ: 00193 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 09.02.1951, Deň vzniku funkcie: 23.01.2014

Meno a priezvisko: Matteo Fanciullacci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Corso Monforte 45, Názov obce: Miláno (MI), PSČ: 20122 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 26.01.1982, Deň vzniku funkcie: 07.02.2020

Meno a priezvisko: Pier Fracesco Ragni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Flaminia 443, Názov obce: Rím (RM), PSČ: 00196 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 22.05.1971, Deň vzniku funkcie: 04.11.2020

Meno a priezvisko: Andrea Forzi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Venti Settembre n.8, Názov obce: Brescia (BS), Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 10.05.1961, Deň vzniku funkcie: 16.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Jedinému konateľovi a predstavenstvu prináleží právomoci na riadne a mimoriadne riadenie spoločnosti s výslovnou možnosťou vykonávania všetkých úkonov, ktoré sú potrebné na dosahovanie predmetov podnikania, s jedinou výnimkou tých právomocí, ktoré zákon alebo spoločenské stanovy povinne ukladajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1