Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285619

OBCHODNÉ MENO: DEKRET TAX, k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 558/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 35 915 331

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2005

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť daňového poradcu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Obchodné meno/názov: DEKRET AUDIT s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 35 895 080, Deň vzniku funkcie: 04.01.2005

Zástupca

Meno a priezvisko: Ing. Darina Bacigálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredková 3231/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.06.1959, Deň vzniku funkcie: 29.08.2022

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Darina Bacigálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredská 3231/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.06.1959, Deň vzniku funkcie: 04.01.2005

Spôsob konania prokuristu(ov) za komanditnú spoločnosť: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: DEKRET AUDIT s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 36 331 180

Komanditisti

Meno a priezvisko: Ing. Darina Bacigálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredská 3231/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.06.1959

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   996,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   996,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.10.2004 podľa §§ 56-75, §§ 93-104 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1