Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285785

OBCHODNÉ MENO: WELL - PROJEKT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31937/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 90, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 887 885

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

3. - nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky v rozsahu voľnej živnosti,

4. - poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

5. - automatizované spracovanie dát,

6. - servis, inštalácia zariadení a kompletizácia výpočtovej techniky okrem elektrických častí v rozsahu voľnej živnosti,

7. - poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru,

8. - prenájom priemyselného tovaru a kancelárskej techniky,

9. - prenájom motorových vozidiel,

10. - administratívne práce,

11. - činnosť organizačných a ekonomických a účtovných poradcov,

12. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

13. - prieskum trhu a verejnej mienky,

14. - reklamná a propagačná činnosť,

15. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, zákaziek, marketingu,

16. - organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a výstav, kurzov, školení, seminárov,

17. - výroba, predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti,

18. - prekladateľské a tlmočnícke služby,

19. - inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v rozsahu voľnej živnosti,

20. - vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb,

21. výkon činnosti energetického audítora

22. výkon činnosti stavebného dozoru

23. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

25. poskytovanie energetickej službys garantovanou úsporou energie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Gall, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 24.12.1981, Deň vzniku funkcie: 25.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Richard Kačík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 17.08.1981

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Eduard Kačík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 17.08.1981

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Gall, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 3122/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 24.12.1981

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Januška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pochabany 104, Názov obce: Pochabany, PSČ: 956 38 , Dátum narodenia: 15.09.1987

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.5.2004 v súlade s ust. §§ 56-75,105-153 Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1