Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285787

OBCHODNÉ MENO: XIPRA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115883/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 50 621 165

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb:stavebná činnosť

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

8. Vedenie účtovníctva

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Papp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 60, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 , Dátum narodenia: 25.03.1976, Deň vzniku funkcie: 08.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Papp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 90, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 , Dátum narodenia: 25.03.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 28.11.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1