Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285781

OBCHODNÉ MENO: Vršok, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 91396/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 692/31, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 

IČO: 47 363 878

DEŇ ZÁPISU: 23.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prenájom hnuteľných vecí

6. administratívne služby

7. reklamné a marketingové služby

8. vedenie účtovníctva

9. počítačové služby

10. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Václav Plhák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšova 692/31, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 17.09.1961, Deň vzniku funkcie: 21.02.2014

Meno a priezvisko: Miriam Plháková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšova 692/31, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 18.08.1968, Deň vzniku funkcie: 12.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Václav Plhák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšova 692/31, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 17.09.1961

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miriam Plháková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšova 692/31, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 18.08.1968

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 956/2013, Nz 23923/2013, NCRls 24440/2013 zo dňa 16.07.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2014

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2015. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2015 (vymenovanie nového konateľa spoločnosti).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1