Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285770

OBCHODNÉ MENO: TRADO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 89070/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 38G, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 36 317 781

DEŇ ZÁPISU: 30.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. výroba káblov a vodičov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pivarči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.04.1953, Deň vzniku funkcie: 17.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpisový vzor. Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Ličko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čečinová 5336/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 23.09.1963

Výška vkladu: 1 991,635133 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,635133 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pivarči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.04.1953

Výška vkladu: 4 647,148643 EUR, Rozsah splatenia: 4 647,148643 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.2.2001 a dodatkom č.1 zo dňa 22.2.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1