Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285777

OBCHODNÉ MENO: Viktor Štefek s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 134275/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 757/41, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 

IČO: 52 160 670

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 757/41, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , Dátum narodenia: 04.02.1987, Deň vzniku funkcie: 19.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 757/41, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , Dátum narodenia: 04.02.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1