Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285776

OBCHODNÉ MENO: Venusta´s s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45941/B

SÍDLO:  Názov obce: Jablonové 233, PSČ: 900 54 

IČO: 36 777 111

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,

6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

7. servis a oprava strihacej techniky a drobných neelektrických spotrebičov v rozsahu voľnej živnosti,

8. úprava srsti zvierat, ich ošetrovanie, odborná a chovateľská starostlivosť s výnimkou veterinárnych služieb a starostlivosti,

9. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

10. kopírovacie služby,

11. prieskum trhu a verejnej mienky,

12. administratívne práce,

13. organizovanie kultúrno spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

14. prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku,

15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

16. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Solárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1654/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 23.07.1984, Deň vzniku funkcie: 16.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Solár, Bydlisko: Názov obce: Jablonové 233, PSČ: 900 54 , Dátum narodenia: 08.07.1962

Výška vkladu: 1 991,635133 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,635133 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Solárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1654/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 23.07.1984

Výška vkladu: 3 253,004050 EUR, Rozsah splatenia: 3 253,004050 EUR

Meno a priezvisko: Ivan Solár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4843/85, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 18.11.1985

Výška vkladu: 1 394,144593 EUR, Rozsah splatenia: 1 394,144593 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.4.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1