Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285775

OBCHODNÉ MENO: VASPOCom s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61360/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 1049/10A, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 

IČO: 36 735 884

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. samostatné konštruktérstvo v strojárstve

2. poradenská činnosť v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

3. výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom

4. mechanická montáž kovových konštrukcií

5. zváračské práce

6. oprava a údržba mechanických častí strojov, prístrojov a zariadení

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

10. administratívne práce

11. montáž a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických

12. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

13. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Kořízek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružičkova 738, Názov obce: Kostelec nad Orlicí, PSČ: 517 41 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.06.1963, Deň vzniku funkcie: 07.02.2007

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Brindza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 1049/10A, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 26.06.1980, Deň vzniku funkcie: 07.02.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VASPO VAMBERK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanovo nábřeží 180, Názov obce: Vamberk, PSČ: 517 54 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 47470046

Výška vkladu: 4 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Brindza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 1049/10A, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 26.06.1980

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1