Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285759

OBCHODNÉ MENO: TechDaC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80620/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cpinova 37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 

IČO: 46 620 044

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby,

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

4. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

7. prenájom hnuteľných vecí

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3.5 t vrátane prípojného vozidla

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

11. Vnútroštátna nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kadlečík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 4, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 03.06.1984, Deň vzniku funkcie: 03.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kadlečík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 4, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 03.06.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.03.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.08.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1