Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285768

OBCHODNÉ MENO: TOP PREKLADY, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38908/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 35 972 351

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

2. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

3. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

4. grafické práce na počítači podľa predlohy,

5. sprostredkovanie predaja leteniek,

6. kopírovace a rozmnožovacie služby,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

9. preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického, nemeckého, španielskeho, francúzskeho,

10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk a nemecký jazyk,

12. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom ,

13. požičiavanie a prenájom výpočtovej techniky a súvisiacej techniky,

14. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,

15. prenájom motorových vozidiel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marián Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 25, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , Dátum narodenia: 02.07.1983, Deň vzniku funkcie: 03.01.2006

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 3231/35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 03.01.1984, Deň vzniku funkcie: 03.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 25, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , Dátum narodenia: 02.07.1983

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 3231/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 03.01.1984

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 08.12.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.7.2007.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011. Zmena obchodného mena z ZUMARK, s.r.o. na TOP PREKLADY, s.r.o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1