Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285767

OBCHODNÉ MENO: Tomas Schwarz Capital s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 126603/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 

IČO: 51 402 742

DEŇ ZÁPISU: 03.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Vedenie účtovníctva

4. Finančný lízing

5. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6. Záložne

7. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Faktoring a forfaiting

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb ,výroby

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomislav Škunca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juchgasse 30/1/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 09.02.1978, Deň vzniku funkcie: 03.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomislav Škunca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juchgasse 30/1/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 09.02.1978

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Global Dynamics s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , IČO 44 569 025

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.01.2018 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1