Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285766

OBCHODNÉ MENO: Tolly s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 142235/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 1443/16, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 

IČO: 52 735 231

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Výroba nápojov

10. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Kuriérske služby

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Cútová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 1443/16, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 22.09.1971, Deň vzniku funkcie: 14.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Cútová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 1443/16, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 22.09.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.10.2021 uzatvorená medzi spoločnosťou Bugu s. r. o., v zmluvnom postavení predávajúceho a spoločnosťou Caves s. r. o., so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 995 970, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 155086/B, v zmluvnom postavení kupujúceho.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.10.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1