Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285750

OBCHODNÉ MENO: South Bank s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 128562/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 51 704 625

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Administratívne služby

9. Sťahovacie služby

10. Poskytovanie služieb osobného charakteru

11. Kuriérske služby

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Finančný lízing

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Juraj Nevolník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ponad Ohrady 194, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 24.10.1987, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018

Meno a priezvisko: Michal Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2991/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.03.1988, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Penta Real Estate Holding Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE295402

Výška vkladu: 7 000 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: bez, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 03.08.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Tatra banka, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , IČO 00 686 930

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti zo Spinka s.r.o. na MSNEP s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1