Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285757

OBCHODNÉ MENO: TAU Consulting & Finance s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36486/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vachovského 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 

IČO: 35 941 219

DEŇ ZÁPISU: 17.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. nákup a predaj nehnuteľností,

5. reklamná činnosť,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení,

8. prieskum trhu,

9. nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky,

10. čistiace a upratovacie práce,

11. inzertná činnosť,

12. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

13. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

14. pohostinská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Vizváriová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vachovského 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 28.10.1971, Deň vzniku funkcie: 26.07.2006

Meno a priezvisko: Róbert Vizvári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vachovského 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.10.1971, Deň vzniku funkcie: 14.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Vizvári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vachovského 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.10.1971

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.04.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1