Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285758

OBCHODNÉ MENO: Taures Slovakia, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43126/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanova 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 36 699 098

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

3. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,

4. automatizované spracovanie dát,

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. školiteľská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií, systémová údržba software,

7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

8. montáž, inštalácia, servis výpočtovej techniky,

9. administratívne práce,

10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

13. prieskum trhu a verejnej mienky,

14. inzertná činnosť,

15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

17. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, kancelárskej a výpočtovej techniky,

18. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy,

19. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

20. vedenie účtovníctva,

21. reklamná, výstavnícka a propagačná činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Hanuš Beran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konviktská 10, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.02.1974, Deň vzniku funkcie: 16.11.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť jedná a jej listiny podpisuje konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Hanuš Beran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konviktská 10, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.02.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 04.10.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1