Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285753

OBCHODNÉ MENO: STAG s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76239/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 32/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 46 372 369

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby,

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

4. geodetické a kartografické činnosti,

5. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

10. počítačové služby,

11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. reklamné a marketingové služby,

14. prieskum trhu a verejnej mienky,

15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

16. administratívne práce,

17. vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb

18. overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb

19. vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky

20. technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Májovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 4548/32A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 26.09.1985, Deň vzniku funkcie: 08.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Májovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 4548/32A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 26.09.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.09.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1