Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285751

OBCHODNÉ MENO: SPC, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61251/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Floreka 8594/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 

IČO: 45 244 481

DEŇ ZÁPISU: 05.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. počítačové služby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

6. prevádzkovanie športových zariadení,

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

8. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Sninská, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Floreka 8594/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 30.05.1979, Deň vzniku funkcie: 15.07.2010

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Sninský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Floreka 8594/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 29.06.1977, Deň vzniku funkcie: 14.01.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Sninská, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Floreka 8594/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 30.05.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Sninský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Floreka 8594/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 29.06.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.01.2011.

4. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1