Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285756

OBCHODNÉ MENO: TASSO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21041/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 

IČO: 31 638 198

DEŇ ZÁPISU: 20.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, na ktorý sa nevyžaduje osobitné povolenie,

2. kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností,

3. výroba a oprava bicyklov, výrobkov športového charakteru,

4. servis športového materiálu,

5. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

6. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

7. prevádzkovanie športových zariadení,

8. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Privara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borová 89, Názov obce: Borová, PSČ: 919 61 , Dátum narodenia: 16.09.1960, Deň vzniku funkcie: 20.10.1995

Meno a priezvisko: Ing. Ferdinand Rezník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášovská 70, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 08.09.1978, Deň vzniku funkcie: 27.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Privara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borová 89, Názov obce: Borová, PSČ: 919 61 , Dátum narodenia: 16.09.1960

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ferdinand Rezník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášovská 70, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 08.09.1978

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.10.1995 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8072 Dňa 22.12.1997 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy vo forme zakladateľskej listiny spísanej notárskou zápisnicou. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.3.1998 bol schválený Dodatok č. 1/ k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.7.1999 bol schválený Dodatok č. 2/ k notárskej zápisnice.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1