Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285747

OBCHODNÉ MENO: Siemens Mobility, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 126648/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 3/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 51 443 287

DEŇ ZÁPISU: 06.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

4. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

5. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

8. administratívne služby,

9. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,

10. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

12. vedenie účtovníctva,

13. výkon činnosti stavbyvedúceho,

14. výkon činnosti stavebného dozoru,

15. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb: elektrotechnická časť,

16. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,

17. projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických

18. vykonávanie určených činností: montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických

19. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,

20. prípravné práce k realizácií stavby

21. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Voška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školské námestie 389/38, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38 , Dátum narodenia: 08.08.1970, Deň vzniku funkcie: 06.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Vanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furdekova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 24.11.1974, Deň vzniku funkcie: 06.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak je menovaný iba jeden konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s prokuristom (ak je menovaný).

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Siemens Mobility Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prinses Beatrixlaan 800, Názov obce: Haag, PSČ: 2595BN , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 70211965

Výška vkladu: 74 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 74 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Siemens Mobility GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Otto-Hahn-Ring 06, Názov obce: Mníchov, PSČ: 81739 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 237219

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku ZMLUVA O PREVODE MIESTNEHO MAJETKU – ZMLUVA O PREVODE ČASTI PODNIKU, uzavretá dňa 15.06.2021 medzi predávajúcim Siemens Mobility, s. r. o. a kupujúcim Yunex, s.r.o., ktorej predmetom bol prevod časti podniku označeného ako „Inteligentné dopravné systémy“

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.02.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1