Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285741

OBCHODNÉ MENO: S.A.M.M. trafika, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92419/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 17/2346, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 47 438 487

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Svetlana Jurčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vŕšky 1390, Názov obce: Kuchyňa, PSČ: 900 52 , Dátum narodenia: 10.08.1988, Deň vzniku funkcie: 01.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:  V mene spoločnosti koná v plnom rozsahu samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v mene spoločnosti pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Svetlana Jurčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vŕšky 1390, Názov obce: Kuchyňa, PSČ: 900 52 , Dátum narodenia: 10.08.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.09.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1