Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285743

OBCHODNÉ MENO: SANELOR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107408/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 43 994 598

DEŇ ZÁPISU: 19.04.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva

8. podnikateľské poradenstvo

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Robert Javůrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antonína Sochora 1516/2, Názov obce: Teplice, PSČ: 41501 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.05.1975, Deň vzniku funkcie: 09.07.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíšu dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Robert Javůrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antonína Sochora 1516/2, Názov obce: Teplice, PSČ: 41501 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 8 652,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 652,000000 EUR

Obchodné meno/názov: LAMTREND INC, Sídlo: Názov obce: Lewes 16192, PSČ: 19958-977 , Štát: Spojené štáty americké 

Výška vkladu: 5 988,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 988,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 19.07.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. "Dňa 7.12.2011 bol na obchodný podiel spoločníka Ing. Jozefa Čecha v spoločnosti SANELOR s.r.o. vydaný exekučný príkaz č.k. EX 3901/2011 súdneho exekútora JUDr. Ľubomíra Pekára, P. Pázmaňa 49/3 Šaľa, ktorým prikázal vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu spoločníka ( povinného)"

2. Okresný súd Trnava uznesením č. k. 23CbR/105/2014-11 zo dňa 13.6.2022, právoplatným dňa 19.7.2022, rozhodol o zrušení spoločnosti SANELOR s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, (pôvodné sídlo: 930 41 Hviezdoslavov 130), IČO: 43 994 598.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1