Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285740

OBCHODNÉ MENO: S Racing Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 157066/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 6323/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 54 239 109

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. Reklamné služby, prieskum trhu

3. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Finančný lízing

11. Skladovanie

12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Fotografické služby

14. Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, vzdelávacích programov a školení

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

16. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Borec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 2473/67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 17.01.1967, Deň vzniku funkcie: 08.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Borec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 2473/67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 17.01.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1