Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285729

OBCHODNÉ MENO: Reko&Stav s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 108842/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražná 927, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 

IČO: 46 434 461

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

5. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

9. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Červenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinisko 1025, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 , Dátum narodenia: 25.06.1970, Deň vzniku funkcie: 17.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Červenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinisko 1025, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 , Dátum narodenia: 25.06.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1