Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285728

OBCHODNÉ MENO: redfox management, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69319/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 5865/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 

IČO: 45 937 699

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. reklamné a marketingové služby,

3. prieskum trhu a verejnej mienky,

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

6. fotografické služby,

7. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

8. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

9. počítačové služby,

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

11. vydavateľská činnosť,

12. administratívne služby,

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovatľeom živnosti /veľkoobchod/,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Raluca Mihaela Doina Benko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 5865/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 10.02.1969, Deň vzniku funkcie: 25.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Raluca Mihaela Doina Benko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruzinovska 5865/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 10.02.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.2010 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.2010 zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia a Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1