Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285731

OBCHODNÉ MENO: REMB, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50956/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schengenská 365/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 

IČO: 44 033 931

DEŇ ZÁPISU: 06.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. činnosť účtovných poradcov,

3. vedenie účtovníctva,

4. reklamné a marketingové služby,

5. administratívne služby,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

9. technickoorganizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

10. technickoorganizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

11. prenájom nehnuteľností - bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb,

12. prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti,

13. čistiace a upratovacie práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marek Stejskal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schengenská 365/24, Názov obce: Bratislava - Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 13.12.1976, Deň vzniku funkcie: 23.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Stejskal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schengenská 365/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 13.12.1976

Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.2.2008 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1