Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285730

OBCHODNÉ MENO: Relaxing, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57047/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 16 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 44 638 761

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

4. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

5. masérske služby,

6. poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,

7. poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti,

8. kozmetické služby,

9. činnosť podnikateľských organizačných a ekonomických poradcov

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. reklamné a marketingové služby

13. prenájom hnuteľných vecí

14. administratívne služby,

15. prieskum trhu a verejnej mienky,

16. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

17. fotografické služby,

18. vydavateľská činnosť,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby

20. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PhDr. Dana Haščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8315/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 03.08.1971, Deň vzniku funkcie: 15.06.2015

Meno a priezvisko: Robin Haščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8315/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 08.10.1991, Deň vzniku funkcie: 07.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Písomnosti v mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí celé meno a priezvisko a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Dana Haščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8315/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 03.08.1971

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Robin Haščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8315/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 08.10.1991

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.02.2009 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1191 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.08.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.11.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2010.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.06.2012 - rozšírenie predmetov podnikania.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2015.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1