Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285718

OBCHODNÉ MENO: POMÁDA Production s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 85412/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 46 835 334

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby,

2. prieskum trhu a verejnej mienky,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,

7. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,

8. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Ďurovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 513/31, Názov obce: Ivánka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.04.1971, Deň vzniku funkcie: 15.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. Konatelia za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Ďurovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 513/31, Názov obce: Ivánka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.04.1971

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Ôsmy svetadiel s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 46 112 642

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.08.2012 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1