Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285724

OBCHODNÉ MENO: QESS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 88425/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aupark Tower, Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 47 103 701

DEŇ ZÁPISU: 05.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba elektrotechnických a elektronických strojov, prístrojov a zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Christian Kupper, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Möhrlistrasse 85, Názov obce: Zürich, PSČ: 8006 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 10.02.1971, Deň vzniku funkcie: 05.04.2013

Meno a priezvisko: Dr. Markus Fiechter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Titlisstrasse 12, Názov obce: Aarau Rohr, PSČ: 5032 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 26.04.1961, Deň vzniku funkcie: 05.04.2013

Meno a priezvisko: Gerhard Obrist Peterhans, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grabenmattstr. 30, Názov obce: Oberrohrdorf, PSČ: 5452 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 28.08.1955, Deň vzniku funkcie: 30.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene a za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Iftest AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schwimmbadstrasse 43, Názov obce: Wettingen, PSČ: 5430 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-103.737.729

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.03.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.06.2014

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1