Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285719

OBCHODNÉ MENO: POMÁDA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 85461/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 46 836 926

DEŇ ZÁPISU: 20.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby,

2. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

6. Technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,

7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Ďurovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 513/31, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.04.1971, Deň vzniku funkcie: 20.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. Konatelia za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Ďurovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 513/31, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.04.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 25.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1