Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285723

OBCHODNÉ MENO: PYROS - ING, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42874/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lopárska 11013/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 

IČO: 36 690 538

DEŇ ZÁPISU: 24.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. špecialista požiarnej ochrany,

4. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

6. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

7. montáž, údržba a predaj výrobkov a konštrukcií z plastov,

8. montáž a opravy výstražných tabulí a značiek,

9. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

10. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,

11. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek,

12. oprava a kontrola požiarnych vodovodov,

13. oprava a kontrola požiarnych hydrantov,

14. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia,

15. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebých otvorov,

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti servisu hasiacej techniky,

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti montáže, opravy, revízie a kontroly požiarnych vodovodov,

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti opravy, plnenia a revízie hasiacich prístrojov,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti montáže, opravy a kontroly hasiacich hadicových zariadení,

20. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

21. prenájom hnuteľných vecí,

22. čistiace a upratovacie služby,

23. administratívne služby,

24. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

25. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,

26. bezpečnostnotechnické služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Silvia Vámošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lopárska 11013/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 18.11.1971, Deň vzniku funkcie: 24.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Silvia Vámošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lopárska 11013/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 18.11.1971

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.9.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka a zápisnica z valného zhormaždenia notársky overená zo dňa 05.06.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2014.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.04.2015.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2015.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 25.02.2020.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1