Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285717

OBCHODNÉ MENO: PHOGO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39310/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 595/72, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 977 876

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

4. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

5. poskytovanie leasingových služieb v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rpzsahu voľnej živnosti,

8. marketing a prieskum trhu a verejnej mienky,

9. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

10. organizovanie kurzov školení a výstav v rozsahu voľnej živnosti,

11. prenájom motorových vozidiel,

12. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

13. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. prekladateľské a tlmočníke služby v rozsahu voľnej živnosti,

15. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,

16. vedenie účtovníctva,

17. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,

18. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

19. administratívne práce vrátane kopírovacích služieb,

20. upratovacie a čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti,

21. prenájom nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu,

22. úprava zelene,

23. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov,

24. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu,

25. sťahovanie s výnimkou dopravy,

26. prevádzkovanie galérií,

27. záložňa,

28. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu,

29. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

30. baliace činnosti,

31. spracovanie ovocia a suchého ovocia všetkých druhov, spracovanie zeleniny a zemiakov,

32. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,

33. automatizované spracovanie dát,

34. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň,

35. vykonávanie technických prác súvisiacich so zberom verejne dostupných údajov,

36. zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti,

37. kresličské a grafické práce na počítači,

38. kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,

39. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

40. výroba nenahratých nosičov obrazu a zvuku v rozsahu voľnej živnosti,

41. rozmnožovanie nahratých nosičov obrazu a zvuku so súhlasom autora,

42. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

43. fotografické služby,

44. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

45. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

46. výroba stavebných dielov a materiálov - z betónu, z plastu,

47. spracovanie rozpočtov a cenných kalkulácií,

48. výkon činnosti stavbyvedúceho,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Hindák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 759/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 07.12.1962, Deň vzniku funkcie: 07.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Hindák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 759/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 07.12.1962

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.01.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2009.

3. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 14.11.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1