Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285726

OBCHODNÉ MENO: Reality pohodlne SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30625/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 35 875 259

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. automatizované spracovanie dát,

6. vedenie účtovníctva,

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

8. administratívne práce,

9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti,

11. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,

12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

13. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

14. ukladanie písomností nearchívnej povahy v rozsahu voľnej živnosti,

15. fotografické služby,

16. zabezpečenie, usporadúvanie, organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení,

17. prieskum trhu a verejnej mienky,

18. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

19. faktoring a forfaiting,

20. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

21. výroba zvukových a zvukovo-obrazových nosičov so súhlasom autora,

22. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

23. upratovacie a čistiace práce,

24. výroba a predaj drobných úžitkových a upomienkových predmetov v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oľga Vizváryová, Bydlisko: Názov obce: Borský Svätý Jur 403, PSČ: 908 79 , Dátum narodenia: 10.10.1954, Deň vzniku funkcie: 26.04.2018

Meno a priezvisko: Peter Vizváry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 1607/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 19.12.1984, Deň vzniku funkcie: 26.04.2018

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Šarmír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 4098/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 25.10.1977, Deň vzniku funkcie: 26.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne, tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oľga Vizváryová, Bydlisko: Názov obce: Borský Svätý Jur 403, PSČ: 908 79 , Dátum narodenia: 10.10.1954

Výška vkladu: 4 426,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 426,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Šarmír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 4098/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 25.10.1977

Výška vkladu: 2 213,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 213,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 411/2003, Nz 105278/2003 zo dňa 13.11.2003 v zmysle § § 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1