Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285712

OBCHODNÉ MENO: ORQ Energy Consulting, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 163137/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 54 796 679

DEŇ ZÁPISU: 18.08.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

4. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Lörinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 7841/41, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 03.06.1952, Deň vzniku funkcie: 18.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Fuňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šúrska 2254/32B, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 10.11.1967, Deň vzniku funkcie: 18.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľ sa podpisuje v mene Spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Osuský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10619/118, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 18.04.1966, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene Spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Lörinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 7841/41, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 03.06.1952

Výška vkladu: 1 683,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 683,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Orquesta partners a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 54 649 625

Výška vkladu: 3 417,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 417,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1