Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285716

OBCHODNÉ MENO: PB Beta s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45036/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliezska 9 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 36 751 588

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

3. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

4. vedenie účtovníctva,

5. činnosť účtovných poradcov,

6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

8. ukladanie písomností nearchívnej povahy,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

13. prieskum trhu a verejnej mienky,

14. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

15. administartívne práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Urbanič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tešedíkova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 27.03.1974, Deň vzniku funkcie: 13.03.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Urbanič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tešedíkova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 27.03.1974

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BAUREA, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 35 690 411

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1