Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285708

OBCHODNÉ MENO: OFID, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45260/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 36 757 900

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,

6. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

7. administratívne práce,

8. automatizované spracovanie údajov,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. prekladateľské a tlmočnícke služby,

11. marketing a management,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Scarlett Méryová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 5933/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 18.10.1990, Deň vzniku funkcie: 30.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Konateľ sa za spoločnosť bude podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Scarlett Méryová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 593317, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 18.10.1990

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 16.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.8.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10. 2012

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1