Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285710

OBCHODNÉ MENO: Ooops! s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39420/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

IČO: 35 979 321

DEŇ ZÁPISU: 14.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, predaj, distribúcia a romnožovanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,

2. technické služby súvisiace s výrobou filmov a videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie),

3. prenájom audiovizuálnej techniky,

4. producentská činnosť v oblasti televíznej, filmovej a divadelnej tvorby s výnimkou činnosti v zmysle autorského zákona,

5. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry v rozsahu voľnej živnosti,

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: René Štúr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 24/136, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 11.11.1974, Deň vzniku funkcie: 14.02.2006

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Svätopluk Malachovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 20.05.1972, Deň vzniku funkcie: 14.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok, koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti a ku svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: René Štúr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 24/136, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 11.11.1974

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Svätopluk Malachovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 20.05.1972

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.09.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1