Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285707

OBCHODNÉ MENO: NR klinik s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118420/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 50 749 099

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. vedenie účtovníctva,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,

6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

8. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce,

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,

10. administratívne služby,

11. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

12. skladovanie a pomocné činnosti v doprave,

13. služby súvisiace so skrášľovaním tela,

14. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

15. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Kristína Ráczová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 30.07.1979, Deň vzniku funkcie: 22.03.2017

Meno a priezvisko: MUDr. Norbert Rácz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 03.09.1972, Deň vzniku funkcie: 22.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Norbert Rácz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 03.09.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.02.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1