Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285711

OBCHODNÉ MENO: OPTICON, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23513/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 35 806 303

DEŇ ZÁPISU: 13.02.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. marketing - prieskum trhu,

4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikácií a elektrotechniky,

5. sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Emil Šadek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Quelleplatz 6/3/15, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 07.10.1964

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Emil Šadek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Quelleplatz 6/3/15, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 07.10.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 714/2000, Nz 714/2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie konateľa zo dňa 25.03.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1