Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285713

OBCHODNÉ MENO: P e W a S s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3456/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 31 332 013

DEŇ ZÁPISU: 10.09.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. konzultačno-poradenská činnosť zameraná na efektívne využitie palív a mazív s dôrazom na ochranu životného prostredia,

2. výrobná činnosť zameraná na ekologicky nezávadné produkty,

3. analýzna činnosť v oblasti chemicých rozborov,

4. nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/,

5. sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách,

6. organizácia vzdelávacích podujatí, výstav, seminárov a konferencií,

7. výroba mazív, technických kvapalín,

8. výroba krbovej chémie,

9. výroba prípravkov na ošetrenie obuvi,

10. plnenie výrobkov, technických kvapalín do obalov v rozsahu voľnej živnosti,

11. maliarske a natieračské práce,

12. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

13. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

14. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

16. Administratívne služby

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivo Krpelan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybná 1065/13, Názov obce: Praha, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.07.1973, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Opaterný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 979/2, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 19.05.1968, Deň vzniku funkcie: 12.09.2018

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokuristi konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a." a svoj podpis.

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokuristi konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a."a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Opaterný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 979/2, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 19.05.1968

Výška vkladu: 10 512,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 512,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 7897/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 30.05.1981

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivo Krpelan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybná 13, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.07.1973

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Livonen, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 44 898 436

Výška vkladu: 2 988,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 988,000000 EUR

Obchodné meno/názov: GEVA FAPE, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 4838/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 54 699 533

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 667,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 667,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.1992 podľa §§ 105- 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7058

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.5.1994. Stary spis: S.r.o. 7058

3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 4.9.1995. Stary spis: S.r.o. 7058

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 23.6.2003 v úplnom znení.

5. Zápicnice z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.07.2007 a 20.08.2007 - rozšírenie predmetu činnosti.

6. Zápisnica z mimoriadneho valneho zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.06. 2014.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.07.2014.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1