Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285705

OBCHODNÉ MENO: MSM Invest, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19789/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 35 774 428

DEŇ ZÁPISU: 15.10.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. prenájom nehnuteľností, ak sú okrem základných poskytované aj doplnkové služby,

6. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

7. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. faktoring a forfaiting,

9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

10. organizovanie kurzov a školení,

11. usporadúvanie spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mokráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 315/29, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 17.02.1969, Deň vzniku funkcie: 15.10.1999

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Vlkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3594/35B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 22.06.1970, Deň vzniku funkcie: 02.10.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mokráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 315/29, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 17.02.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Vlkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3594/35B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 22.06.1970

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrej Chyla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 22.04.1981

Výška vkladu: 5 311,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 311,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 17.9.1999 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.01, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2003, spoločenská zmluva zo dňa 26.09.2003.

4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.09.2012.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1