Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285700

OBCHODNÉ MENO: MILLIE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102000/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 143, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 47 256 630

DEŇ ZÁPISU: 17.01.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

11. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

12. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Sťahovacie služby

16. Reklamné a marketingové služby

17. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Faktoring a forfaiting

20. Administratívne služby

21. Prieskum trhu a verejnej mienky

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bačić Darko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 8104/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 25.12.1976, Deň vzniku funkcie: 19.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bačić Darko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 8104/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 25.12.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.2014 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1